בעניין עמדתה המדינית של דגל התורה

האם יהדות התורה דוגלת בארץ ישראל השלמה, או שמדובר בשיקולים פוליטיים בלבד
גפני בראיון לכיכר השבת

בימים האחרונים פורסם כי מפלגת דגל התורה חתמה על התחייבות כי "יהדות התורה אינה תומכת ואינה מעוניינת חס ושלום בנסיגות מארץ ישראל, ועל פי החלטת מועצת גדולי התורה שליט"א תימשך מדיניות זו".

רבים העירו כי מדובר בתפנית דרמטית מגישתו של הרב שך, תלמידו של הגרי"ז מבריסק הקנאי, הסובר שאין להתגורר מחוץ לקויי 67 מפחד "התגרות באומות העולם". עד כי הטענה הליטאית היא שזו הסיבה שהעיר עמנואל לא הצליחה, ולכן גם לקח לעיר ביתר עילית שנים רבות להתאכלס בליטאים, אשר עד היום הינם במיעוט ביחס לרוב החסידי והספרדי.

גם על העיר הליטאית הגדולה בעולם – "מודיעין עילית". מסופר שהיזמים עבדו על הרב שך, והציגו לו מפות מזויפות לפיהם העיר היא בתוך הקו הירוק, מהחשש שהרב שך יפסול להם את העסקה. ולהבנת חומרת הדברים, מסופר על נתי גרוסמן עורך עיתון הפלס (יתד נאמן לשעבר..), שלמרות שקנה לביתו וחתנו דירה בקריית ספר, הרי הוא לא נכנס לשם לעולם בתור מחאה על כך ששיקרו על הרב שך!

ולכן פלא פלאות שבימינו מצהירים בדגל התורה על מדיניות "ארץ ישראל השלמה" בעוד הרב שך הכניס השקפות אחרות לגמרי. נציין אף כי בכל הכתבות שנכתבו בעיתון יתד נאמן על יזמי העיר מודיעין עילית, נכתב על "הקמת מקום תורה"! מילה וחצי מילה לא נאמרה על מצות ישוב ארץ ישראל והפרחת השממה בהרי השומרון.

בפועל הצהרה זו אירעה מאחר שיהדות התורה סגרה דיל פוליטי עם קהילות חרדליות על הצבעה לטובת המפלגה, ובתמורה דרשו החרדלים שיחתמו להם על שמירת אמונים לארץ ישראל השלמה.

במאמר שלפניכם נסקור את השינוי האמור, ונשאל את עצמינו, האם הוא ארע מפני "קולות למפלגה", (שגם זה חשוב מאוד מפני התקציבים לעולם התורה..) או שהשינוי הוא בס"ה חזרה להשקפות שהיו מצוים במגזר החרדי לפני עידן השקפתו של מרן הגארמ"מ שך זי"ע.

חשוב לציין שח"כ גפני אמר בראיון לתקשורת שהמפלגה לא משנה מגישתו של הרב שך, אלא סך הכל ממשיכה את השקפתו שלא למרוד באומות העולם – אמריקה, והיום אמריקה של טראמפ היא משהו אחר לגמרי. אומנם בקלות נפרוך את דבריו, שהרי הגר"ח ענה לפינדרוס ששאלו "האם במקרה של לחץ אמריקני, יש חשש שיהדות התורה תתמוך בוויתור על שטחי ארץ ישראל"? והשיב "תגיד להם שהערבים יוותרו" וכשנשאל שוב "המפלגה תסכים לוויתורים על שטחים ביהודה ושומרון"? ענה "לא!" הרי כאן הגר"ח אמר שלא נישמע ללחץ האמריקני.. והדרא קושיה לדוכתא.

עמדתם המדינית של גדולי ישראל בדורות עברו

להלן נביא סיפורים על גדולי ישראל בדורות עברו שתמכו בחזון ארץ ישראל השלמה, למרות שגם בימיהם היה איסור "התגרות באומות" וכו'.

מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטין סבר שצריך להזכיר פעמיים ביום את ניסי ששת הימים כמו על יציאת מצרים, שהרי מאז יציאת מצרים לא נעשו ניסים כמו גדולים לעם ישראל! מספר הרב בראנד (תלמיד ישיבת פונביז') שלאחר פטירתו של הרב לווינשטין הרב שך שינה, ואמר בשמועס' בישיבה את גישתו של האדמו"ר מסאטמר שהשטן הוא שניצח את הערבים!

אומנם הרב שך לא "אסר" על תלמידיו ללכת לכותל כמו האדמו"ר מסאטמר. אך הוא אמר בהיכל הישיבה "הכותל הוא הסטנדר!". יש לציין שידוע שהרב שך היה לכל היותר פעם אחת בחייו בכותל המערבי. והלך בדרכו של החזון איש שגם לא עלה לירושלים וענה לרבני ירושלים שאמרו לו שיבוא להתפלל בשריד בית המקדש "אני מחכה שיבנו ד' כתלים".

הגר"ז סורוצקין כותב בספרו "אוזנים לתורה":

"והנה באים הקיבוץ גליות בזעיר אנפין, בשנים האחרונות בנין הארץ ומדינת ישראל"

האמת היא שגישת "ארץ ישראל השלמה" היא לא נחלתו של רבי יחזקאל לווינשטין בלבד. בפרשת שופטים תשע"ט הביא העיתון יתד נאמן כתבה על ישיבת סלבודקא. בה הביאו את מכתבו של מרן הגאון רבי משה מרדכי אפשטין שתמך בעלייה לארץ ישראל, נביא ציטוטים מהעיתון:

"עלייתה של ישיבת כנסת ישראל- סלבודקא לארץ ישראל, היה אחת מתחנות הדרכים של ההתישבות החרדית בארץ הקודש. היתה בכך כוונת מכוון, וכך כתב מרן הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין לגיסו רבי צבי פסח פרנק על המחשבה לעלות לארץ הקודש "כי אסור להשאיר את מפעל ההתיישבות לציונים.  ברור לנו כי בנין הארץ תלוי אך בקיום לימוד התורה, ורק אם ה' יבנה בית יהיה בנוי, ולדאבון לבנו בונים אלה שבניינם ורוחם הוא הרס לבניין הארץ.  ועל כן לדעתי החובה לשתול עתה ארזי התורה בכרם ישראל להרבות ולהגדיל רוח וכבוד התורה בעיר הקודש ועל כן מה מאושר הייתי לו זכיתי שיהיה חלקי בין המרבים בנים בונים בארצנו הקדושה"

אפילו גדול מתנגדי התנועה הציונית, מרן הגרי"ח זוננפלד סבר שגאולת ישראל היא יישוב יהודים בא"י! ולאחר מסע הרבנים על המושבות החקלאות הפורחות בארץ ישראל, כתב "אתחלתא דגאולה!". על ישוב העיר חברון ע"י יהודים כתב הרב זוננפלד "וכמעט ראוי לקרותה: "אתחלתא דגאולה", לעשות העיר הקדושה הלז למקום תורה ועבודה כראוי!!

בתאריך – כ' שבט תר"צ לאחר פרעות תרפ"ט כאשר חברון היהודית ננטשה, שלח הרי"ח זוננפלד מכתב למעמד האזכרה בבית הכנסת ישורון בירושלים שבו הוא כותב

"אני קורא להתגייס להשבת הישוב היהודי בחברון.. מחויבים אנו, ומחויבת כל העם הקדוש, להתאמץ בכל מסירות הנפש, ובכל ההתאמצויות האפשריות, לשוב ולהיבנות את הישוב הנעלה הזה, של עיר האבות זי"ע, ועיר הראשונה למלכות דוד"

נזכיר שכל זאת כתב הרי"ח לאחר פרעות תרפ"ט שנרצחו ונטבחו עשרות יהודים בחברון, וכאשר בימינו תלמידי הרב שך, לא גרים בחברון מחשש "התגרות באומות" הרי שהרי"ח זוננפלד לא חשש לזה כלל!

גם החסידים בתקופתם אחזו "מרעיון ארץ ישראל השלמה" ומסופר על כ"ק אדמו"ר מגור בעל "האמרי אמת", שאת דעתו אנו למדים ממכתב ר' יצחק גרשטנקורן ראש עירית בני ברק הראשון ומיוזמי העיר, בתאריך כ"ז סיון בשנת תרצ"א (1931) הוא כותב לידידו ר' ישראל זיסל דבורץ מנהל הבנק בחברון וממנהלי הישיבה סלבודקא, (שעזר לו בהלואות ליסוד העיר בני ברק.)

הוא שופך את צקון ליבו בפניו, שרבים מראשי הישיבות שואלים אותו "מה העבודה זאת לך? ליסד מושבה עם בנק, בית חרושת ופרדסים זה הוא ענין בשביל הציונים, ועלינו להרביץ תורה ולהאדירה. השאלה הראשונה מסוג זה נשאלתי מאת האדמו"ר מגור שליט"א בשנת תרפ"א כשהצעתי לפניו את התכנית שלי בדבר התייסדות בני ברק.

והשבתי לו אז, "הלא אדוני האדמו"ר היה בארץ ישראל ובטח שמע בלילות בשעה 12 איך שהפעמונים מצלצלים במסגדים של המוסלמים וקוראים לתפילה, בה בשעה שצדיקי ארץ יושבים על האדמה ובוכים על החורבן,- והנה המלחמה בין המקוננים על גלות השכינה ובין להבדיל הטומאה נמשכת כבר מאות בשנים עד שהסטרא אחרא התיאשה בניצחון, והנה מצאה לה דרך אחרת- לערוך מלחמת אחים בהביאה לא"י הקדושה יהודים מחריבים ומהרסים ואיך נראה כבלע הקודש ונשתוק?

ראיתי מימי חלדי, שכל כוחם של החופשים הוא בזה, שהם מבטלים אותנו מהקיום בעולם הזה באמרם שאילי הכסף ובעלי מעשה הם רק במחניהם ואנחנו הם הבטלנים?! ובכן אמרתי נבוא ונקדם את השם בדרכיהם הם, נבנה הארץ על טהרת הקודש, ובשבוע שכבשו גם בימי יהושע בטלו את התורה עד שבא המלאך והזכיר להם עתה באתי, האדמו"ר שליט"א מגור הכיר בטענותי שהם מקירות ליבי והבטיח לי עזרתו, ותיכף שילם לי 10 לירות במזומן בעד חלקת אדמה בבני ברק.

כן יקירי הרב! אני אומר לו עתה, אין לחשוב מה שיהיה אחרי שנה שנתיים, אז יכירו בעבודתינו, ואם לא! אם היחידים לא יכירו לנו תודה, אז המלך המשיח הוא יושב וכותב את המעשים טובים שאדם עושה בעולם הזה!..

על גישת הרי"ח בנוגע להתגרות באומות, מסופר שבימים הכי מסוכנים במהלך פרעות תרפ"ט הוא התעקש ללכת בשער שכם כדי להוכיח "בעלות על ארץ ישראל!" דברים כאלה אנו רואים היום רק אצל "נוער הגבעות" שעד לפני זמן מה כינו אותם בעיתונות החרדית "מתגרים באומות!"

מכלול דברים אלו מגישתם של רמ"מ אפשטיין, אדמו"ר מגור, הרב אברמסקי על בנייתה של ארץ ישראל, וכי אסור לנו להשאיר את ארץ ישראל לחילונים! מעולם לא באו לידי ביטוי בהלך ההשקפה של "דגל התורה", אשר בכל מה שהיה בו "נגיעה" של ציונות הביאו את גישתו של הרב שך שינק מרבו הגרי"ז מבריסק את ההשקפה הקנאית באומרו "כולנו סאטמרים!"

מכל אלו ועוד רבים הדוגמאות להסיק, שמפלגת דגל התורה לא שינתה מהשקפתו של הרב שך מצרכים פוליטים בלבד, אלא מדובר בחזרה למדיניות המתבססת על דעת גדולי ומאורי הדור בדורות שעברו, מרנן הגרי"ח זוננפלד, הגרמ"מ אפשטיין, הגר"י אברמסקי, הגר"י לווינשטיין, ושאר גדולי ומאורי הדור שקולם לא נשמע בשנים האחרונות.


הכותב הינו בן תורה ממצביעי דגל התורה, החפץ בעילום שמו.

גפני בראיון לכיכר השבת
צילום חיים גולדברג, כיכר השבת

7 מחשבות על “בעניין עמדתה המדינית של דגל התורה”

 1. יפה מאוד!

  הלוואי וזה נכון
  הלואי ודגל התורה תחזור ליהדות השפויה והאמיתית
  די לשתות מים מרים מסטמר!

  הגב
 2. ההתנגדות של הגרא"מ שך זצ"ל להתיישבות ביהודה ושומרון היא בגלל אי ההכרה של מדינות העולם בכיבוש של השטחים הללו במלחמת ששת הימים, והדרישה שלהם שמדינת ישראל תיסוג מהם בהסדר מדיני כזה או אחר. אין לדעתי שום רלוונטיות בנושא זה לאמירות של הגרי"ח זוננפלד, הגרמ"מ אפשטיין וה"אמרי אמת" על התיישבות בכל ארץ ישראל שנאמרו עוד לפני קום המדינה, ואני מניח שהגרא"מ שך והגרי"ז סולוביצ'יק היו מסכימים לחלוטין עם הדברים.
  הדברים שהובאו בשם הגר"י לווינשטיין על מלחמת ששת הימים לא היו מוכרים לי, ובעבר שמעתי דברים דומים בשם הגר"ח שמואלביץ, אבל גם כאן לא ברור מה הרלוונטיות של דיבור על הניסים העצומים שבמלחמה לבין השאלה האם עלינו להמשיך להחזיק בשטחים הללו.
  לדבריו של הגר"ח קנייבסקי בנידון אין כמדומני שום משמעות, ואכמ"ל בדברים הידועים וגלויים לכל בר דעת.

  הגב
  • מסופר על הרב זוננפלד (ב"האיש על החומה") שבשנת תרפ"ט בעיצומם של מאורעות תרפ"ט הוא התעקש ללכת בשער שכם למרות שמלויו ניסו לשכנעו לעבור בשער יפו, וזה היה למחרת הטבח ההמוני של הערבים ביהודי חברון. הנימוק שלו היה – "אני לא רוצה שהערבים יחשבו שיהודים לא יכולים להיות בכל מקום בארץ ישראל". לפי הסיפור הזה יש להניח שהרב זוננפלד היה תומך בהתיישבות יהודית בלב שכם…
   ובוודאי שהוא לא היה רואה חילוק בין התנחלויות שהוכרו על ידי האומות או לא, כי אז לא הכירו בכלום ובכל זאת הוא התעקש ללכת דרך שער שכם.

   הגב
 3. הגריז בעניין ניסי ששת הימים היה בין שיטת המזרחי לבין סאטמר. הוא לא אחז שהסטן עשה זאת. ומאידך גיסא הוא לא חשב שזה סימן משמים שמדינת ישראל היא אתחלתא.

  אלא מספר לורנץ (במחיצתם) שהנס ארע (לשיטתו) רק בגלל לומדי התורה

  הגב
 4. זה כן רלוונטי כיוון שזה מעיד על היחס המשקל שנותנים לדעת אומות העולם מול המצווה ליישב את ארץ ישראל.
  ובמיוחד האם יש בכלל מקור כלשהוא לאיסור התגרות באומות? אני לא מכיר. יש בעיה על פי שלושת השבועות למי שסובר שהם מהווים הוראה הלכתית למרוד באומות וזה דוקא בחו"ל שנמצאים תחת השלטון שלהם וחייבים לשלם להם מיסים

  הגב

כתיבת תגובה

אולי יעניין אותך גם

חנוך

"אַבָּא חוֹנֵךְ יֶלֶד חוֹנֵךְ אַבָּא חוֹנֵךְ יֶלֶד" – שיר מאת יעקב מתן

בְּמוֹצְאֵי מְנֻחַה

מוּל סְטֶנְדֶּר – מִתְכַּנֶּסֶת נְשָׁמָה • לִשְׁמֹעַ אֶל הָרִנָּה וְאֶל הַתְּפִלָּה • דוד דרוק מכניס אותנו לאווירת סליחות

הנר של אייביש

אייביש עושה פירסומא ניסא • מיכל וואלקין

בחורים טובים

ב-90 דקות של צחוק, הלהיט הקולנועי נוגע בגזענות, אהבה ושוביניזם במגזר החרדי. המסרים פשטניים, אך ההגשה שנונה והאולמות מלאים, גם בחרדים.

ואביתה תהילה

וַאֲבִיתָהּ תְּהִלָּה, מִיּוֹשְׁבִי בַּד, לוֹחֲשֵׁי לָט, חוֹבְשֵׁי סַלּוֹנוֹת, יוֹשְׁבֵי מִרְפָּסוֹת – וְהִיא תְּהִלָּתְךָ • מעטו של בן ישיבה

ראש ישיבה, גבאי ורב מזרוחניק: מלחמת עולם בעיצומה של תפילת שבת

הגאון ר' שמואל מן חזר ממגבית בחו"ל וחשש להדביק את קהילתו • בצר לו הלך לבית כנסת של מזרוחניקים, אבל שם, רגע לפני הקריאה בתורה, התפתחה דרמה שכמותה לא זוכרים זקני המתפללים • וִיהִי בִּימֵי הֲקוֹרוֹנָה

No data was found

אולי יעניין אותך גם

רוצים להיות מעודכנים?
הירשמו לניוזלטר שלנו