שליחת יצירה

מגזין התרבות החרדית קו 400 מסקר גלריות, תערוכות אומן, אירועים ופסטיבלי תרבות חרדית

נשמח להתעדכן על אירועים ותערוכות אומנות חרדיות, הכתבות יפורסמו על פי שיקולי העורכים.

אנא תשומת ליבך כי שליחת אייטם לאתר, מהווה הצהרה כי:

  1. הינך בעל\ת הזכויות בחומרים ובתמונות וברשותך מלוא הזכויות לפירסומם.
  2. הינך מאשר לצוות הפרויקט לפרסמם במסגרת הפרויקט ללא כל הגבלה, כולל עריכה והפצה לשותפי תוכן העובדים איתנו.

ככל שיוחלט על ידי צוות הפרויקט, האייטם יפורסם באתר, לאחר עריכה, תחת רישיון שימוש על פי בחירת העורכים.