הסגולה של הערוץ הראשון

מדוע התארחו זוג צ'עלמרס בערוץ הראשון, והיכן נולדה סגולת הזיווגים בעמוקה

הדור הצעיר אינו מכיר את רבי שולם גפנר ור' זלמן שפר, אלו צ'אלמרים מהדור של פעם, להם מיוחסות הרפתקאות רבות, בין היתר השנים ניהלו את חברת "חלקת מחוקק", וחלק גדול בזיהוי הקברים בגליל נזקף לזכותם.

גדולי ישראל סמכו את ידיהם על מפעלם הקדוש, וזכה רבי שלום גפנר להוביל אוטבוסים עמוסים בבני תורה כדי להשתטח על ציוני הצדיקים ברחבי הגליל.

ומפורסם מליצתו של כ"ק אדמו"ר הבית ישראל שהיה מי שתמה באוזניו על גורל פרנסתו של הרב גפנר ושות' בימות המשיח לאחר תחיית המתים, "והרי כל הנסיעות לקברים יתבטלו?!"

ענה האדמו"ר בחריפות אופיינית לו "אל דאגה מהקברים שהם גילו ברחבי הגליל אף אחד לא יקום ויוכלו להמשיך בנסיעות גם לאחר ביאת המשיח…" וכך פרנסתו של הרב גפנר ז"ל וממשיכי דרכו (כל חברות האוטובוסים בימינו…) מובטחים לעולמי עד גם לאחר הגאולה בקרוב בימינו….

בין הדברים המפורסמים שזכה ר' שולם גפנר להפיץ, הוא על ישועת הרווקים בקבר  יונתן בן עוזיאל, מה הסיבה לכך? 

ובכן, ישנה סברה כי עקב כך שיונתן בן עוזיאל היה רווק, היות וחשקה נפשו בלימוד התורה ולא רצה לקבל עליו עול אחר, על כן נפוץ המנהג להתפלל על קברו בעיקר לנושא הזיווג. 

יש סברא שהמקור לכך הוא רש"י מסכת יבמות דף יז עמוד א "כל פסולין שאין מוצאין אשה פונין והולכין שם. והיא עמוקה", אמנם ברור שלא כך, כיון שצמד המלים "והיא עמוקה" משתייך ל"דיבור המתחיל" הבא בדברי רש"י, ומתייחס לדברי הגמרא "והיא עמוקה משאול", אך הקריאה המוטעית קשרה דברי רש"י עם היישוב עמוקה. 

הבדיחה התפלה כאילו רש"י ביבמות הוא מקור למנהג להשתטח על קבר יב"ע כסגולה לזיווג. נדפסה כבר לפני שנים בספר מצבות קודש בא"י מאת זאב וילנאי (ח"ב עמ' 64).

יש שמבארים שהסגולה הומצאה בשנות ה-60 המאוחרות, על ידי מדריך בארגון נוער ירושלמי ידוע ("ישיבת המתמידים"), כאשר התלמידים התייאשו מלרדת רגלית עד קברו של התנא הקדוש (בעבר משאיות ה"לורי" שהסיעו את הטיילים לא הצליחו לרדת עד למטה), הגיע אחד המדריכים והמציא על אתר במין הומור רגעי, סגולה-הבטחה לפיה כל בחור מבוגר שיטרח וירד עד למטה, יתארס במהרה… כעבור זמן חלק מהבחורים הנ"ל אכן התארסו. מכאן נתפרסם הדבר כסגולה, ואף גדולים וטובים סמכו ידם על הסגולה שהומצאה בספונטניות הומוריסטית על ידי מפולפל ירושלמי. 

ומצאתי בתוכנית "המקור" של ערוץ 1 משנת 1975 שנערכה במסגרת מסיבת יום הולדת לדוקטור זאב וילנאי מדריך הטיולים המפורסם שהוזמנו אליה רבים מחבריו וידידיו, ביניהם כמובן שני רבנים צ'אלמרים מפורסמים, רבי שלום גפנר ורבי זלמן שפר שלא הפסיקו לעשן תוך כדי הצילומים. 

רבי שלום גפנר ורבי זלמן שפר בתכנית חיים שכאלה על זאב וילנאי, הערוץ הראשון

מתחיל המנחה "זאב וילנאי בשורת ושרשרת עיסוקך אתה פוגש גוונים רבים ורחבים של הישוב כאן בארץ, ביניהם יושבים איתנו כאן שנים אם אפשר לקרוא להם ידידיך, נגיד שאתה קשור איתם בסוג של עבודה רבי זלמן שפר ורבי שלום גפנר, היכן מקום הפגישה שלכם מר וילנאי? 

"אולי יהיה מוזר לכם" עונה וילנאי, "אנחנו נפגשנו על קברי צדיקים, על קברים קדושים, הקדשתי הרבה מאוד מחיי לקברים הקדושים, אמרתי לכם כבר גודלתי בצילה של מערת אליהו הנביא מקום קדוש, בנעורי הורי לקחו אותי אומנם הם הלכו להתרחץ בחמי טבריה, אבל אני הלכתי לקבר רבי מאיר בעל הנס, ראיתי את החגיגה עשתה עלי רושם כביר! ראיתי שיש מקום בארץ שכל היהודים מתאחדים ביחד, כל העדות והארצות והשפות והתרבויות, אל מול המקום הקדוש, וכשבאתי אל מירון וראיתי את הריקודים הללו וכיצד במעגלי הרוקדים מכל המינים, אמרתי זה דבר נפלא.

ועסקתי הרבה מחיי בקברים קדושים ואני שמח מאוד שהנה אותה תורה שכתבתי אותה והוצאתי ספר גדול על הקברים הקדושים בהוצאת מוסד הרב קוק, מצאתי חסידים שממשיכים בתורה הזאת, רבי שולם גפנר באמת אדם שמסמל תקופה!  אני תמיד אומר, התולדות שלנו בארץ ישראל זה ציוניות – ציוני קברים, וציוניות.

ציוני הקברים אין אנחנו עכשיו מעריכם את זה כמו שצריך להעריך את זה, הם ממלאים תפקיד חשוב, וחברים אם אתם תקחו את הגאוגרפיה של הישוב שלנו במקומות קדומים, תראו שהם קבעו את הגאוגרפיה של אותם מקומות! אם זכינו לישוב קיים בפקיעין זה לא הודות לאדמה הפוריה זה הודות לקברים שהיו שם, ואם זכינו לישוב בשפרעם, זה הודות לקבר קדוש שהיה שם, או ישנו שם, ועוד עיירות בגליל.

בחצביה אותו מקום שנמצא כעת אצל פתחלנד, בצידון וכו', הם קבעו את הגאוגרפיה של ארץ ישראל! והתרשמתי מאוד והנה רבי שולם גפנר ורבי זלמן הם עושים עבודה חשובה מאוד, ראשית כל, הם שומרים על הקברים, כל קבר זה מקדש מעט בחיינו! ושלום גפנר פה אנחנו נפגשנו הרבה וכיתתנו את רגלינו בהר הזיתים גילה וגם סיפר לי, אני גליתי אגדות וגם מגלים קברים, באים יהודים ושואלים, היכן קבר יונתן בן עוזיאל. היכן קבר של חוני המעגל? איפה הקבר של אביו של יהושע בן נון, לא רק יהושע בן נון, שבעים הזקנים, פנחס וכו'" 

פונה המנחה "ר' שולם גפנר מה חשיבות העבודה שאתם עושים והיכן משתלב וילנאי בתמונה?", ועונה גפנר:

"חיפשתי ספר שמרכז את כל הדברים של הקברים, וזה מצאתי ב"מצבות קודש" ואז חשבתי אם המחבר חי למה אני אקרא בספר, אני אדבר עם המחבר בעצמו אז טלפנתי אליו והוא אמר לי ארבעים שנה אני מחפש משוגע כמוהו ומצא אותי.. ואז עשינו את ההכרה, והרבה נעזרתי על ידו, והוא גם עזר על ידי, אני מקווה שהוא עוד יתלבש כמוני גם כן. (צחוק בקהל)

"ר' זלמן שפר" פונה המנחה, "היכן העזרה שאתם מקבלים באופן ממשי מוילנאי?", עונה ר' זלמן:

"העזרה זה לא מתבטא רק בעזרה, רק בידים נותן לי תרמיל או כוס קפה, אם רואים בן אדם כמו וילנאי שאני מדבר איתו ומספר לו שהייתי בקבר של נון, או של כלב בן יפונה ואני אומר לו שהייתי "בשבעים זקנים" וערבים זרקו עלי אבנים והוא מתרגש ואומר לי לעשות משהו בעניין זה. אני מספר לו על דברים אחרים, והוא מעודד אותי.

אני רואה אדם שיש לו סיפוק שהולכים במקומות כאלה, ואני רואה רק בוילנאי כמו שאוהבים להגיד האדם היחידי שזה מעניין אותו, ועד לא מזמן היה חולה הוא אמר לשולם גפנר שיזכיר אותי במקומות הקדושים (צחוק בקהל) ווילנאי מעיר "זה עזר".

ממשיך שפר, אני לא הולך להתפאר פה בטיולים אני לא יודע האם הלכתי יותר מעט מהאנשים פה או יותר… אני יודע שעברתי את הגליל ברגל הרבה פעמים, הלכתי בוואדיות, יש הרבה סיפורים אבל אני רואה את התכלית של החיים לא של הפרנסה בהפצת הידע של המקומות הקדושים כדי שאנשים יבקרו בהם, וזה מושך הרבה אנשים, ובפרט שיש אגדות שהוא הזכיר וילנאי את הקבר של יונתן בן עוזיאל שיש סגולה מי שרוצה להתחתן, אני נסעתי במקום הזה עם תיירת מארצות הברית, והיא רצתה לבקר שם, וזה לא היה בתכנית והיא הסיתה את כל הנוסעים באוטובוס שלא נוסעים אם לא יבקרו בקבר של יונתן בן עוזיאל לא נוסעים! אני הוכרחתי לבקר בקבר שמה, וכמובן שהתפללו שם בחמימות, חזרתי ושכחתי מכל הסיפור הזה כעבור חודש מגיע אלי מכתב תודה, בדרך היא צילמה אותי כשהייתי רוכב על גמל, ושלחה לי את התמונה והיא מודה לי מאוד, מה היה? כשחזרה הביתה מיד הציעו לה איזה בחור והיא התחתנה וכעבור שנה היא שילמה לי בביקור בבית שלה עם הבעל שלה, והיא אמרה לי שהיא התפללה בקבר של יונתן בן עוזיאל וזה עזר לה."

ובאמת שמעתי מהגר"מ גנוט, שה"יארצייט" של יונתן בן עוזיאל "נולד" כאשר ר' שלום גפנר ז"ל חנך באותו יום את הבנין על קברו, והחליט שמתאים לעשות מזה הילולא קבועה.


ישראל שפירא הינו מרצה ומדריך טיולים מוסמך, המתמחה בהיסטוריה תורנית של ארץ ישראל
להזמנות ומידע נוסף [email protected]

רוצים לקבל את הפינות לפני כולם?
הצטרפו לקבוצת הווצאפ (סגורה לחפירות), וקבלו כל בוקר מידע תורני היסטורי מרתק!
https://chat.whatsapp.com/Hf6ToR62di36qaJmEJlRtL

מתוך תכנית הערוץ הראשון

כתיבת תגובה

אולי יעניין אותך גם

אי אחד

יוֹנָה הוֹמָהּ יוֹנָה שׁוֹאֶלֶת מְצוּלוֹת. מִי יִחוּס עַל עִיר גְּדוֹלָה רִבּוֹא אָדָם, לֹא יָדַע בֵּין יְמִינוֹ לִשְׂמֹאלוֹ. מִי יוֹרֵהוּ עָנָף יָרֹק, מַמְתִּיק מַיִם זוֹעֲפִים • בן ציון גולדשטיין

כן לא שחור לבן – פרק 13

אדם שמכור לסמים יודע שהסמים דופקים לו את הגוף, אבל ההימורים עם התפילה שהפעם זה ילך שורטים את הנפש • פרק נוסף בסיפורו של אומץ לחרדים

אַל תִּתְפַּלְּאוּ

אַל תִּתְפַּלְּאוּ אִם יוֹם אֶחָד הִיא תִּקַּח אֶת כָּל הַפְּחָדִים כֻּלָּם וְתַשְׁלִיךְ אוֹתָם בְּפַרְצוּפְכֶם הַנִּדְהָמִים • הוקרא באירוע קומזיץ משוררים

לבחור בחיים

לרצות בחיים למרות הרע – לבחור בחיים למרות הקרה

מי הזיז את הרחוב שלי

מה המשותף להרצל, יצחק נחום לוי, יצחק עבוד הלוי (הקבלן) ושכונת הר נוף

(יו)עץ הדעת

נולדתי כזה, טיפוס שיודע הכל. משיעור ב' ניכרו בי ניצני 'יועצות' ומאז הייעוץ הפך למפעל חיי. פתחתי ארגון, כולם משחרים לפתחי, אני מרואיין מבוקש. השבוע הגיע אליי לייעוץ בחור שזיעזע את עולמי

ממני נבצרתי

שיר מקורי מאת אביגיל היילברון

No data was found

אולי יעניין אותך גם

רוצים להיות מעודכנים?
הירשמו לניוזלטר שלנו