אז אני לבושה מודרנית אבל מצייתת לר' חיים בקורונה, יש לכם בעיה?

אתי קצבורג סיפרה בגאווה שהיא שולחת את בנה לישיבה בהוראת שר התורה, ולא ציפתה לכמויות הרעל והרפש שהוטחו בה • בטור סוער היא משיבה חורפיה דבר, ועוד איך